สล็อตแตกง่าย กรมทางหลวง เพิ่ม เส้นทางซิ่งได้ 3 เส้น ภายในวันที่ 1 พ.ค. 65

สล็อตแตกง่าย กรมทางหลวง เพิ่ม เส้นทางซิ่งได้ 3 เส้น ภายในวันที่ 1 พ.ค. 65

สล็อตแตกง่าย กรมทางหลวง ประกาศถึงการเพิ่ม เส้นทางซิ่งได้ ไม่เกิน 120 กม./ชม. ไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. ระยะที่ 3 อีก 3 เส้น ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 กรมทางหลวง, เส้นทางซิ่งได้ – (29 เม.ย. 2565) นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวง (ทล.) ได้เริ่มเปิดให้รถวิ่งใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. (เฉพาะช่องทางขวาสุด) ในเส้นทางนำร่อง (ระยะที่ 1) ที่ ทล. 32 ถนนสายเอเชีย ช่วงบางปะอิน – อ่างทอง กม. ที่ 4+100 – 50+000 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

โดยได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง และได้ประกาศให้ใช้ความเร็ว 120 กม./ชม. ในระยะที่ 2 เพิ่มอีก 6 สายทาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ประกอบด้วย ทล.1 สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ประตูน้ำพระอินทร์ กม. ที่ 35+000 – 45+000 จังหวัดปทุมธานี ทล.1 หางน้ำหนองแขม – วังไผ่ กม. ที่ 306+640 – 330+600 จังหวัดนครสวรรค์ ทล.2 บ่อทอง – มอจะบก กม. ที่ 74+500 – 88+000 จังหวัดนครราชสีมา ทล.32 อ่างทอง – โพนางดำออก กม. ที่ 50+000 – 111+473 จังหวัดอ่างทองและสิงห์บุรี ทล.34 บางนา – ทางเข้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กม. ที่ 1+500 – 15+000 จังหวัดสมุทรปราการ และ ทล. 304 คลองหลวงแพ่ง – ฉะเชิงเทรา กม. ที่ 53+300 – 63+000 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปัจจุบัน ทล. ได้กำหนดเพิ่มเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. และไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. ในช่องทางขวาสุด ในระยะที่ 3 ตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน โดยจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป จำนวน 3 สายทาง ทั้งขาเข้าและขาออก ประกอบด้วย ทล.4 จำนวน 2 ช่วง ได้แก่ เขาวัง – สระพระ ระหว่าง กม. ที่ 160+000 – 167+000 และระหว่าง กม. ที่ 172+000 – 183+500 จังหวัดเพชรบุรี (เป็นช่วง ๆ) ทล.9 บางแค – คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม. ที่ 23+400 – 31+600 กรุงเทพมหานคร และ ทล.35 นาโคก – แพรกหนามแดง กม. ที่ 56+000 – 80+600 จังหวัดสมุทรสงคราม (เป็นช่วง ๆ)

ซึ่ง ทล. โดยแขวงทางหลวงในพื้นที่ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการรองรับการใช้อัตราความเร็วใหม่ในช่วงสายทางดังกล่าว โดยคำนึงในเรื่องความปลอดภัยกับประชาชนผู้ใช้ทางสูงสุด

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้ทราบอย่างต่อเนื่อง โดยได้บูรณาการร่วมกับตำรวจในพื้นที่ ตำรวจทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจร ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ

หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ โทร. 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง โทร. 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง

บิดเบือน : แจ้งความรถควันดำ – แต่งผิด กม. รับส่วนแบ่ง 50% โดยทันที

จากที่การเผยแพร่ของข้อความที่ว่า หากทำการ แจ้งความรถควันดำ หรือที่มีการเติมแต่งอย่างผิดกฎหมายนั้น ผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่ง 50% ทันที นั้น ไม่เป็นจริงทั้งหมด (29 เม.ย. 2565) ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็น แจ้งความรถควันดำ หรือที่มีการเติมแต่งอย่างผิดกฎหมายนั้น ผู้แจ้งได้รับส่วนแบ่ง 50% ทันทีทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากที่มีการแชร์ว่ากรมการขนส่งทางบกย้ำผู้แจ้งความจับรถแต่งผิดกฎหมายหรือควันดำจะได้รับส่วนแบ่ง 50% ทันที ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงว่า ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดและเมื่อได้มีการตรวจสอบและดำเนินการเปรียบเทียบปรับหรือคดีถึงที่สุดแล้วผู้แจ้งเบาะแสะการกระทำความผิดมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งค่าปรับตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัล หลังจากหักเป็นเงินนำส่งรายได้แผ่นดินแล้วสำหรับการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดผู้แจ้งต้องต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วน เช่น ภาพหรือคลิปวิดีโอบันทึกการกระทำความผิดที่ชัดเจน วันเวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดรถ ทะเบียนรถ และอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามได้อย่างรวดเร็ว พร้อมระบุชื่อและนามสกุล เลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้ง ช่องทางการติดต่อ และในกรณีผู้แจ้งประสงค์จะขอรับเงินส่วนแบ่งค่าปรับให้ระบุหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้แจ้งด้วย และส่งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1584, Line@ : @1584DLT, เฟซบุ๊ก 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ หรือ https://www.facebook.com/dlt1584/, เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/ หรือ https://www.dlt.go.th/,แอปพลิเคชัน DLT GPS

ทั้งนี้ การรับเงินส่วนแบ่งจะได้รับภายหลังจากที่ผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบปรับแล้ว ซึ่งจะมีข้อความ SMS ส่งให้ผู้แจ้งทราบผลการดำเนินการ และโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้แจ้ง ภายใน 15 วันทำการ

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และสามารถติดตามข่าวสารของกรมการขนส่งทางบก website: www.dlt.go.th ,Facebook: กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News , https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS/ สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง สล็อตแตกง่าย